Nowy medialny styl

Informacja ma nie od dzisiaj kolosalne znaczenie w walce psychologicznej między różnymi państwami zaangażowanymi w wojnę. Sama walka na froncie coraz częściej rozpoczyna się i kończy na skutecznym dezinformowaniu wroga lub informowaniu jego obywateli. Szczególnie widoczne jest to w krajach będących od dekad miejscem rządów autorytarnych, gdzie ludność może nawet być zadowolona z poziomu życia, ale nie może nazwać swojego kraju wolnym. Brak dostępu do wolnych i światowych telewizji jest w takich miejscach czymś całkiem naturalnym w i krajach wiecznie kwitnącej komuny wciąż robi się wszystko, aby prowadzić wszystkie stacje samodzielnie i blokować absolutnie każde zachodnie medium. Dzisiaj jest to jednak osiągnąć znacznie trudniej i kraje liczące na to, że gdzieś w końcu upadnie dyktatura wojskowa albo komunizm robią wszystko, aby ludzie w tych krajach po prostu dowiadywali się regularnie, jak jest naprawdę w innych miejscach. Często wystarczy udostępniać ludziom z kraju żyjącego za medialną kurtyną odpowiednią porcję informacji, aby ci sami wyciągnęli wnioski i po raz pierwszy w życiu zrozumieli, że należy im się od władzy coś więcej i lud w liczbie milionów ludzi jest w stanie obalić każdą władzę. Patrząc na ostatnie rewolucje arabskie można śmiało stwierdzić, że telewizja mocno wspierała te ruchy.

Media w nowym stylu

Dzisiejszy świat to świat wielkiego brata, gdzie wszystko może zostać zarejestrowane i nagłośnione w mgnieniu oka. Nikt nie wątpi w to, że nowoczesny świat to świat od momentu narodzenia się telewizji. Kamery telewizyjne obecne były przy wszystkich historycznych wydarzeniach dwudziestego wieku i dzisiaj kształt telewizji pozwala niemal każdemu człowiekowi na świecie na nieskrępowany dostęp do informacji i rozrywki. Różnica odczuwalna jest tylko w krajach, gdzie wciąż dominuje dyktatura lub komuna, wszystkie te reżimy wykorzystują bowiem z powodzeniem telewizję i prasę do kreowania własnej rzeczywistości. Opinia publiczna karmiona przez laty tylko jedną wersją rzeczywistości w końcu zaczyna ufać władzy, że jest właśnie tak a nie inaczej i nawet ruch oporu nazywany regularnie przez dziennikarzy zdrajcami ojczyzny staje się dla obywateli faktycznym wrogiem systemu. Manipulowanie przekazem medialnym nie dawałoby jednak skutku, jeśli tysiące obywateli i tak miałyby spokojny dostęp do międzynarodowych mediów, więc rządy dbające o swoją indoktrynację muszą aktywnie blokować wszelkie przekazy zza granicy. Telewizja ma kolosalne znaczenie i jeśli ruchowi oporu udaje się przemycić na spore tereny odbiorniki radiowe i dostęp do niezależnej telewizji, jego szanse na zmobilizowanie tysięcy ludzi rosną.

Media nowego typu

Zainteresowanie światem mediów jest całkiem zrozumiałe nie tylko ze względu na ich wielkie znaczenie we współczesnym życiu społecznym i politycznym a nawet gospodarczym całego świata. Absolutnie zrozumiałe jest to przede wszystkim ze względu na rolę, jaką telewizja czy radio odgrywały w historii współczesnej i bardziej odległe. Przepływ informacji i swobodny do nich dostęp od zawsze był podstawą do budowania swojej przewagi ekonomicznej a w okresie wojen media służyły w kolosalnym stopniu tak do informowania własnych obywateli jak i dezinformowania konkurentów przed spotkaniem na froncie. Najciekawszym przykładem wykorzystywania mediów na swój własny użytek jest rola, jaką w każdym współczesnym reżimie autorytarnym sprawuje telewizja, całkowicie cenzurowana i nadzorowana przez władzę. Opozycja przeważnie nie ma szans na mobilizację społeczną właśnie dlatego, że we wszystkich czołowych nośnikach informacji, czyli telewizji, prasie i radiu puszczane są jedynie teksty zgodne z linią programową rządu. Bez wsparcia ze strony własnej podziemnej telewizji trudno jest natomiast liczyć na to, że ludzie realnie zaangażują się w walkę z dyktatem wąskiej grupy ludzi trzymających władzę właśnie przez telewizję i dostęp do policji czy wojska. Wojny rozgrywają się więc często właśnie w świecie informacji.

Życie wielkich mediów

Historia telewizji nie jest można tak długa jak historia człowieka, ale z całą pewnością od czasu pojawiania się tego przełomowego medium mocno zmieniły się warunki życia na ziemi, a przede wszystkim szalenie szybko rozwinęły się społeczeństwa. Wpływ mediów i telewizji na konkretne zmiany społeczne są najlepszym przykładem tego, jak wiele informacja może zdziałać w dzisiejszym świecie. Pierwszym przykładem znaczenia przepływu informacji mogą być chociaż plotki giełdowe, które niekiedy przekazane w ciągu kilku minut do odpowiednich inwestorów mogą pozwolić im pozbyć się miliardów w akcjach firmy, która lada chwila zamierza coś ogłosić oficjalnie. Ale przykładów jest więcej, z czego najłatwiej pokazać moc telewizji na przykładzie państw autorytarnych wykorzystujących prasę, radio i telewizję do propagandy i indoktrynowania swoich obywateli. Prezentowanie im w kółko i od początku tej samej linii światopoglądowej zgodnej z założeniami grupy trzymającej władze może w pewnych bardziej zacofanych regionach doprowadzić do wieloletniego wpojenia ludziom poglądów, które w innych warunkach raczej by się nie sprzedały. Dlatego w przypadku walki z dyktaturą i rządami autorytarnymi najważniejszy jest właśnie przepływ informacji i do rewolucji w krajach komunistycznych dochodziło przeważnie wraz z pojawieniem się obiektywnych światowych mediów.

Nowe warunki życia

Kształtowanie świadomości społecznej przez telewizję może być wykorzystywane na wiele różnych sposobów, o czym bez wątpienia zaświadczyć mogą przede wszystkim pasjonaci historii. Na jej kartach najłatwiej znaleźć można liczne przykłady wydarzeń, w trakcie których telewizja i prasa w sposób wyraźny wpływały na przebieg wydarzeń społecznych. Dostęp do wiadomości i ich obiektywizm to często jedna z głównych podstaw wyróżniania danego systemu politycznego jako wolny lub autorytarny. Kraje liberalne i całkowicie wolne charakteryzują się całkowicie otwartym dostępem do informacji a media są przeważnie zorganizowane wokół kapitału a nie instytucji czy rządu. W krajach dyktatury charakterystyczne jest cenzurowanie mediów a nawet prawne ograniczanie jakiejkolwiek niezależnej działalności medialnej. Propaganda komunistycznych rządów zakłada bardzo skuteczne indoktrynowanie swoich obywateli i często skutecznie udaje się na długie dekady w pewnych regionach wpoić do głów pewien fałszywy, ale korzystny dla władzy obraz innych narodów czy konkretnych wydarzeń. W ten sposób niekiedy bez wykorzystywania przemocy wpływać można na osłabianie konfliktów społecznych czy właśnie ich tworzenie. Nie bez powodu więc media a w szczególności telewizja nazywane są czwartą władzą i od dekad istnieją ludzie specjalizujący się we wpływaniu na nią.

Cenzura wczoraj i dziś

Cenzurowanie mediów to temat wyjątkowo istotny z punktu widzenia licznych badań historycznych i analiz politologów, którzy przyglądają się cały czas zarządzaniu państwem przez autorytarne rządy i porównywaniem tych standardów z obecnymi w liberalnych demokracjach. Nie jest zaskoczeniem, że właśnie w świecie mediów najszybciej da się zauważyć różnice pomiędzy gospodarką i społecznością centralnie sterowaną a mediami i opinią publiczną całkowicie liberalną. Media całkowicie wolne stały się nastawione na zysk i tam programy prowadzone są z niesamowitym rozmachem i dbałością o elementy estetyczne oraz i wizualne. Tym czasem w mediach sterowanych centralnie trudno jest dostrzec jakiekolwiek innowacje, nawet po dziś dzień często programy tam nadawane są w odcieniach czerni i bieli. Społeczeństwo w tych krajach nie ma jednak pojęcia jak wygląda życie za granicą i wszelkie informacje na ten temat są skutecznie eliminowane przez władzę. Każdy człowiek próbujący natomiast na własną rękę propagować informacje zdobyte z mediów liberalnych wśród swoich sąsiadów czy współpracowników może zostać uznany nawet za zdrajcę ojczyzny. Nie dziwi więc, że życie w komunistycznym systemie wydaje się być dla wielu jego zmanipulowanych dogłębnie obywateli jedynym racjonalnym wyjściem w dzisiejszym plugawym świecie kapitalizmu.

Prowadzenie medialnego interesu

We współczesnych mediach bardzo trudno jest kontrolować wszystkie informacje i wiadomości a od kiedy każdy człowiek ma dostęp do kilkuset kanałów telewizyjnych, zapanowanie nad jego wyborami jest niemal niemożliwe. Dlatego w liberalnych krajach telewizja odgrywa tak ważną rolę w każdym domu i mieszkaniu - niegdyś stanowiła innowację technologiczną i najlepszy sposób na pozyskanie informacji, dzisiaj natomiast jest przede wszystkim świetnym narzędziem do zabawy i spędzania czasu w domu. Telewizory są coraz bardziej nowoczesne i coraz większe a programy nadawane przez telewizję muszą być tak jak i telewizory - coraz lepsze, większe i produkowane z odpowiednim rozmachem technologicznym. Dlatego tak ważny jest w dzisiejszej telewizji przede wszystkim pieniądz - telewizje bardzo szanujące widza i dbające o wysoki poziom programów często nie są w stanie przyciągnąć reklamodawców i odpowiedniej liczby widzów, która gwarantowałaby szansę przetrwania na tym trudnym rynku. Jednocześnie do czołówki przebijają się coraz dziwniejsze programy i kanały, które jeszcze dekadę temu nie miałyby prawa bytu na rynku telewizyjnym. Zmienia się jednak rzeczywistość całego świata, zmieniają się więc i media, które muszą przede wszystkim być aktualne i modne - w przeciwnym razie tracą odbiorców i znikają.

Świat mediów globalnych

Świat globalnych mediów jest dzisiaj tak rozbudowany, że z powodzeniem mówić można o nowej medialnej rzeczywistości. W poglądach wielu socjologów spotkać można nawet stwierdzenie, że aktualne społeczeństwo jest społeczeństwem informacyjnym, nie informatycznym. Nie chodzi więc tutaj o samo wykorzystywanie nowych technologii do własnych korzyści, ale bardziej o znaczenie samej informacji w życiu współczesnego społeczeństwa. Media zaś, a w szczególności współczesna telewizja z Internetem, stanowią wspólnie główne źródło informacji, które przyjmują do wiadomości ludzie. Dlatego tak ważne jest dbanie o odpowiedni poziom telewizji i nadawanych w niej programów. Z drugiej strony trudno jest powrócić do czasów kontroli mediów bez jednoczesnego przypominania wszystkim widzom okresu komuny, kiedy to jedna telewizja krajowa kierowana była centralnie przez władzę. Cenzurowanie telewizji jest dzisiaj bardzo trudne do zorganizowania z zewnątrz, ale coraz powszechniejsze staje się zjawisko autocenzury samego wydawcy. W obawie przed spadkiem liczby kupionych gazet czy widzów przed telewizorami redaktorzy naczelni podejmować muszą decyzje, które czasami ważne informacje wyrzucają poza ramówkę a kompletnie absurdalne wydarzenia umieszczają na pierwszym miejscu, by zyskać popularność i zadowolić właściciela.

Kształt nowoczesnych mediów

Nowoczesne społeczeństwa nie wyobrażają sobie z pewnością powrotu do dawnych lat, kiedy to telewizja zarządzana była centralnie przez władzę, głównie komunistyczną. Autorytarne i komunistyczne rządy mają wiele cech wspólnych i z pewnością podejście do mediów jako idealnego narzędzia indoktrynacji jest kluczowym tego typu przykładem. Przede wszystkim pamiętać trzeba o tym, że w krajach komunistycznych brakuje często jakiejkolwiek alternatywy, wszystkie gazety, radiostacje i telewizje zarządzane są przez partię polityczną czy rząd - nie mogą pojawiać się tam informacje wcześniej nie sprawdzone i zaakceptowane przez cenzurę. W dzisiejszym świecie media są całkowicie liberalne a to oznacza nie tylko ich prawo do informowania i pokazywania bardzo różnych rzeczy, to także gwarant tego, że telewizja jest dzisiaj jedynie biznesem dla swoich inwestorów. I jeśli tylko giełdowi inwestorzy uznają, że telewizja przestaje przynosić im oczekiwane rezultaty, mogą zadecydować o jej zamknięciu lub całkowitej restrukturyzacji. Mimo pewnych problemów, jakie niesie tworzeniu obiektywnych informacji presja wyrobienia wyniku finansowego, media liberalne wciąż gwarantują w miarę najbardziej dokładny opis rzeczywistości. A dzięki dostępowi do kanałów zagranicznych możliwe jest jeszcze dokładniejsze wyrobienie sobie poglądu na dany temat.

Media dyktują rzeczywistość

Dzisiaj na świecie bardzo wiele mówi się o wolności mediów, albowiem wciąż z wątpliwość poddawana jest logika rządząca światem liberalnych telewizji i wolnych gazet - na początku przyjmowanych przecież w ciemno przez każde społeczeństwo. Lata funkcjonowania w systemie komunistycznym nauczyły ludzi, że telewizja może być skutecznie wykorzystywania do manipulowania opinią publiczną i przedstawiania nieprawdziwych faktów. Nie dziwi więc, że dzisiaj tak wielu analityków rynku medialnego doszukuje się równie wielkiego spisku we współpracy wielkiego kapitału giełdowego. Wszak coraz częściej główne telewizje i gazety w kraju znajdują się w rękach niesamowicie zamożnych biznesmenów, którzy mają swoje interesy zarówno z rządem jak i innymi najróżniejszymi instytucjami w kraju. A to z kolei sprawia, że w wątpliwość można poddawać treść prezentowanych w takich mediach informacji. Bardzo wątpliwe jest także oszacowanie, czy współczesna telewizja nastawiona przede wszystkim na zysk z reklamy, a więc budowanie odpowiedniej oglądalności, w rzeczywistości dba o poziom swoich różnorakich wiadomości czy stara się przede wszystkim stworzyć widowisko medialne. Wątpliwości te są tym bardziej żywe i bardziej rozwijają się główne światowe marki medialne. Ich zasięg wpływu jest coraz większy i przez to coraz więcej ludzi ulega ich wpływowi.