This is default featured slide 1 title

Polityka w świetle kamień

Działania polityczne i społeczne mają o wiele lepsze przyjęcie jeśli zostają odpowiednio zaprezentowane we współczesnych mediach. Nawet bardzo przykre informacje jak podniesienie podatków czy ograniczenie ulg mogą być przyjęte przez społeczeństwo z dużą dozą aprobaty jeśli tylko telewizja wraz z innymi mediami pochyli się nad tym, aby dogłębnie wyjaśnić własnym odbiorcom przyczyny podjęcia tych decyzji i oczekiwane skutki. Telewizja może zmienić bardzo wiele w podejściu opinii publicznej do danego tematu i w wielu krajach wykorzystuje się to w sposób nie do końca słuszny, czy czasami wręcz niezgodny z założeniami większości konwencji. Dostęp do prawdziwej i obiektywnej informacji powinien być teoretycznie powszechny, ale w rzeczywistości bardzo często dochodzi do sytuacji, w których rządy autorytarne samodzielnie prowadzą telewizję skutecznie blokując jakiekolwiek inne media. Brak alternatywy na rynku nadawców krajowych sprawia, że do społeczeństwa dociera tylko jedna wersja informacji i brak jest w nich miejsca na jakąkolwiek różnorodność czy innowację, co naturalnie stawia telewizje chociażby z Korei Północnej daleko w tyle za jakimkolwiek czołgającym się nawet, ale demokratycznym państwem. Dla nowoczesnych mediów to liberalna demokracja jest absolutnie najpewniejszym systemem do funkcjonowania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Władza w wielkiej telewizji

Wiodące dzisiaj w świecie media to wielkie marki należące do kolosalnych grup kapitałowych, nastawione przede wszystkim na osiągnięcie rewelacyjnego wyniku finansowego. Prowadzenie telewizji wyłącznie dla biznesowych i finansowych korzyści to motyw dominujący na zachodnich rynkach i w efekcie takiego prowadzenia działalności konkurencja na rynku medialnym zachodnich krajów jest dzisiaj potężna. To z kolei przekłada się na jakość produktów i już na pierwszy rzut oka widać różnice w funkcjonowaniu przeciętnych programów z rynku amerykańskiego a jego odpowiedników kręconych w krajach jak Polska czy Czechy. Różnice w sposobie organizacji telewizji i innych mediów trudno jest nadgonić bez odpowiedniego finansowania, gdyż nowoczesne telewizje i gazety muszą być wyjątkowo aktywne – w przeciwnym razie przegrają rywalizację z coraz popularniejszym Internetem. Zarządzanie wielką telewizją nie jest zadaniem prostym, ale nie brakuje specjalistów od tego typu działalności. Szczególnie wielkim wyzwaniem stojącym przed wszystkim mediami jest sprostanie oczekiwaniom nowych odbiorców. Sześćdziesięciolatkowie, dwudziestolatkowie i nastolatkowie oczekują od telewizji i mediów czegoś całkiem innego. Stworzenie jednej stacji dla wszystkich jest więc teoretycznie niemożliwe i dlatego tak ważne jest prowadzenie przez jedną markę kilku różnych stacji tematycznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Media podporządkowane władzy

Kontrolowanie mediów jest dzisiaj podstawowym elementem działań wywiadu czy kontrwywiadu i bez odpowiedniego przepływowi informacji trudno byłoby niejednemu rządowi utrzymać swoją władzę. W wielu regionach świata w sposób mniej lub bardziej dyskretny politycy wpływają na jakość i język oraz tematykę przewijającą się w telewizji i prasie. Bardzo często cenzura nie musi funkcjonować, albowiem ustawowo partia czy dyktator zabraniają jakiejkolwiek innej działalności medialnej niż ta całkowicie kontrolowana przez ośrodek władzy. Pojęcie czwartej władzy w odniesieniu do telewizji jest szczególnie adekwatne tam, gdzie ludzie nie mają pojęcia o tym, że istnieje inny przekaz medialny poza tym, który oni sami otrzymują dzień w dzień. Aby więc skuteczne osłabiać wpływ dyktatury w obcym sobie kraju i odpowiednio wspierać działania niepodległościowe bez jednoczesnego angażowania się w zbrojny konflikt, trzeba dzisiaj przede wszystkim wspierać dążenia ludności lokalnej do zdobywania własnych informacji. Przekazywanie sygnału telewizyjnego na kraje objęte reżimem komunistycznym jest bardzo trudne, ale dzięki sprawnemu działaniu ruchu oporu możliwe jest instalowanie kolejnych anten w miejscach kluczowych dla prowadzenia działań propagandowych przeciwstawiających się linii politycznej głównej telewizji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Świat wielkiej telewizji

Nikt nie wątpi dzisiaj w to, że media stanowią w krajach demokracji liberalnej czwartą władzę i chociażby ludzie upierali się przy tym, że telewizja i prasa nie mają na nich żadnego wpływu, w rzeczywistości jest całkiem inaczej i trudno znaleźć jakiegokolwiek człowieka, który byłby całkowicie odporny na sugestie i sposób przedstawiania rzeczywistości przez główne media tego świata. Jednocześnie widać wyraźnie, że największy wpływ na sposób myślenia społeczeństwa ma telewizja w krajach autorytarnych, gdzie to jeden dyktator lub cała partia decydują o tym, co i w jaki sposób prezentowane jest przez telewizję. W krajach liberalnych ilość różnych stacji telewizyjnych gwarantuje w miarę różnorodne informacje i dostęp do najróżniejszych punktów widzenia. Każdy widz w zależności od swoich poglądów politycznych i społecznych może tam wybierać tego dostawcę informacji, którego linia najbardziej pokrywa się z oczekiwaniami widza. W komunistycznych krajach jak Korea trudno jest mówić o jakiejkolwiek wolności mediów, ale ludzie nie mają też najmniejszego wyboru. Absolutnie kluczem do sukcesu w tych regionach jest prowadzenie jednej telewizji dla wszystkich – brak wyboru pomiędzy dostawcami informacji sprawia, że społeczeństwo otrzymuje tylko jedną bardzo spójną wizję rzeczywistości i każdego wydarzenia.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn