Reportaże jako źródło informacji dla wnikliwych

Pomimo tego, że informacje najczęściej przedstawiają jedynie okrojony obraz wydarzeń, to w telewizji można również znaleźć wiarygodne źródło faktów. Są to reportaże. To z nich możemy dowiedzieć się tego, co zostało przemilczane w godzinach największej oglądalności bądź też zabrakło na to czasu. Reportaż jest gatunkiem, który przedstawia wydarzenia bądź też osoby znane autorowi z bezpośrednich relacji. Trzeba jednak uważać, gdyż i one mogą być stronnicze. Mając jednak już pełniejszy obraz sytuacji nawet w przypadku próby nakłonienia widza do podzielenia zdania autora, osoba oglądająca program ma większą możliwość na samodzielną ocenę. Co więcej osoby przedstawiające informację mają pewną renomę. Zazwyczaj są to znani profesorzy, podróżnicy czy badacze. To, co przekażą w filmie mówi o nich samych i równe dobrze może wpłynąć na ich karierę. Popularne dzienniki informacyjne zazwyczaj tak przedstawiają strony konfliktu, by widz od razu wiedział kto jest postacią negatywną. Dana postać czy wydarzenie bywają też łatwo i powszechnie krytykowane. W rzeczywistości może się jednak okazać, że sytuacja wyglądałaby nieco inaczej gdybyśmy mieli dostęp do pełnej informacji. Po wysłuchaniu relacji naocznych światków czy poznaniu kultury danego kraju może się okazać, że agresor tak naprawdę jest jednak ofiarą.