Świat wielkiej telewizji

Nikt nie wątpi dzisiaj w to, że media stanowią w krajach demokracji liberalnej czwartą władzę i chociażby ludzie upierali się przy tym, że telewizja i prasa nie mają na nich żadnego wpływu, w rzeczywistości jest całkiem inaczej i trudno znaleźć jakiegokolwiek człowieka, który byłby całkowicie odporny na sugestie i sposób przedstawiania rzeczywistości przez główne media tego świata. Jednocześnie widać wyraźnie, że największy wpływ na sposób myślenia społeczeństwa ma telewizja w krajach autorytarnych, gdzie to jeden dyktator lub cała partia decydują o tym, co i w jaki sposób prezentowane jest przez telewizję. W krajach liberalnych ilość różnych stacji telewizyjnych gwarantuje w miarę różnorodne informacje i dostęp do najróżniejszych punktów widzenia. Każdy widz w zależności od swoich poglądów politycznych i społecznych może tam wybierać tego dostawcę informacji, którego linia najbardziej pokrywa się z oczekiwaniami widza. W komunistycznych krajach jak Korea trudno jest mówić o jakiejkolwiek wolności mediów, ale ludzie nie mają też najmniejszego wyboru. Absolutnie kluczem do sukcesu w tych regionach jest prowadzenie jednej telewizji dla wszystkich – brak wyboru pomiędzy dostawcami informacji sprawia, że społeczeństwo otrzymuje tylko jedną bardzo spójną wizję rzeczywistości i każdego wydarzenia.